publicerat_40.jpg

T 90 Hästgödsel och ekonomi. En kostnadsjämförelse mellan olika hanteringssystem.

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Hammar Magnus
År: 2001
Idag utgör gödselhanteringen en väsentlig kostnad för många hästanläggningar, vilket är av stor vikt ur företagsekonomiska perspektiv för hästnäringen.

Magnus Hammar har i sitt examensarbete tagit fram en modell i Excel för ekonomisk jämförelse mellan olika hanteringssystem för hästgödsel.

I Teknik för lantbruket nr 90 – Hästgödsel och ekonomi - en kostnadsjämförelse mellan olika hanteringssytem – sammanfattas examensarbetet. Här framgår att det billigaste alternativet är att se till att hästgödseln återförs till åkermark – oavsett om man dessförinnan förvarat hästgödseln på gödselplatta, i container eller om man snabbkomposterat den. Att transportera gödseln till övrig användning (exempelvis vid rening av oljeförorenade jordmassor) är i genomsnitt mer än dubbelt så dyrt. Allra dyrast är att deponera gödseln på soptippen vilket i vissa fall kan kosta mer än sju gånger mer jämfört med spridning på åkermark.

Förutom det faktum att det är mest ekonomiskt att lämna hästgödseln för spridning på åkermark, så är det också bra för miljön om växtnäringen i gödseln kommer till nytta. Deponering av organiskt avfall, som hästgödsel, kommer att vara förbjudet från år 2005.

De flesta lantbrukare vill dock inte ha okomposterad hästgödseln på sina marker. På JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har man testat en metod för snabbkompostering av hästgödsel. Magnus Hammars studie visar att snabbkomposteringen i dagsläget innebär en hög kostnad för en normalstor anläggning på grund av investeringskostanderna i utrustningen. Flera mindre anläggningar kan därför gå ihop om en gemensam så kallad kompostvändare, som behövs. Snabbkompostering är däremot ett intressant alternativ för större anläggningar (över 20 hästar), som idag transporterar gödsel till deponi.

Antal: Ladda ner 665 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se