publicerat_40.jpg

T 87 Kycklinggödsel - hantering, växtnäring och miljökonsekvenser

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Rodhe Lena, Richert Stintzing Anna, Vestgöte Erik, Salomon Eva, Karlsson Stig
År: 2000
Kycklinggödsel är efterfrågat inom den ekologiska odlingen, eftersom den är växtnäringsrik och snabbverkande. Men gödselmedlet är relativt outforskat och utan mer fakta om kycklinggödselns växtnäringsinnehåll, ammoniakförluster och fysikaliska egenskaper finns risk för negativa miljökonsekvenser, på grund av olämplig hanteringsteknik eller felaktig dosering.

JTI belyser här miljöeffekterna vid lagring och spridning samt även avkastning vid användning av kycklinggödsel i odling av sallat och vitkål. Här görs också en jämförelse, ur livscykelperspektiv, mellan obehandlad kycklinggödsel och torkad, pelleterad kycklinggödsel för att se vilket alternativ som belastar miljön minst.

Antal: Ladda ner 359 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se