publicerat_40.jpg

T 83 Skörd av oljelin

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Lundin Gunnar, Larsson Sven-Erik
År: 2000
Bärgningen av lin sker idag med konventionella skördetröskor, i regel utan någon förbehandling av grödan. En del lantbrukare har varit tveksamma till linodling därför att tröskningen under år med mycket sen mognad har orsakat en del problem. Bland annat är linets sega stjälkar svåra att skära av. Vidare tenderar växtmaterialet att fastna i skördetröskans olika delar, i första hand dess roterande axlar.

I Teknik för lantbruket nr 83, "Skörd av oljelin", ges praktiska råd och tips för att underlätta skördearbetet av oljelin. Främst ges råd för att undvika de problem som förekommer vid inmatningen av grödan, då exempelvis växtdelar fastnar i haspeln, kniven inte förmår inte att skära av grödan eller då halmhacken inte ger tillfredställande sönderdelning.

Man tar också upp val av skördetidpunkt och vilka preparat som kan påskynda vid sen mognad.

JTI redogör även för sina fältförsök där olika bärgningsmetoder prövades.

Antal: Ladda ner 450 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se