publicerat_40.jpg

T 77 Eldning av spannmålskärna på gårdsnivå

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Hadders Gunnar, Pahlman Tore
År: 1999
De samlade erfarenheterna av eldning av spannmålskärna är relativt begränsade, men med tanke på det intresse som visats för detta har vi ansett det som angeläget att sprida den information och den kunskap som finns idag.

I Teknik för lantbruket nr 77, Eldning av spannmålskärna på gårdsnivå, kan du läsa om både möjligheter och svårigheter i samband med eldning av spannmålskärna. Här beskrivs vilka egenskaper som kan tänkas påverka bränslet, hur bränslet fungerar under förbränningen (aska, sintring m.m.), vilka krav som ställs på förbränningen vad gäller utsläpp av skadliga emissioner, vilka verkningsgrader man kan uppnå vid förbränning, hur en lämplig anläggning kan utformas och vilken utrustning som behövs samt vilka kostnaderna är.

Antal: Ladda ner 336 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se