publicerat_40.jpg

T 64 Automatisk mjölkning

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Thylén Anders
År: 1998
Intresset för system för automatisk mjölkning, AMS, är idag stort. För de flesta är dock AMS ett nytt begrepp. Hur fungerar AMS? Vilken typ av produktion passar för AMS? Vilka tillverkare finns det och hur ser de olika systemen ut?

Dessa och flera andra frågor besvarar vi i Teknik för lantbruket nr 64 "Automatisk mjölkning", som är en kort presentation av AMS och de möjligheter denna nya teknik ger. Skriften, som är på sexton, rikt illustrerade sidor, finns nu att beställa från JTI.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se