publicerat_40.jpg

R 185 Höskördesystem med vallfodermattor - utformning och kostnader

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Thylén Anders, Sundberg Martin
År: 1994
Den nya vallskördetekniken med beredning av snabbtorkande vallfodermattor som för närvarande håller på att utvecklas har potential att ge radikalt förändrade förutsättningar för höberedningen. I den här rapporten redovisas resultaten från en systemstudie av matt-tekniken. Utifrån idag befintlig kunskap om tekniken har utformning och sammansättning av olika maskinsystem analyserats. Vidare har kostnadskalkyler för flera olika maskinsystem upprättats och ställts i relation till ett traditionellt höberedningssystem.

Antal:

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se