publicerat_40.jpg

J 107 Producera biogas på gården

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Edström Mats, Nordberg Åke
År: 2004
En egen anläggning för rötning kan ge ett jordbruk biogas så att det räcker till både värme och el - och blir över till försäljning. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik har sammanställt ett faktahäfte om biogasens möjligheter i Sverige.

Faktahäftet ”Producera biogas på gården - gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el” utgör nr 107 i JTI:s populärvetenskapliga skrift JTI informerar. Här ges bl a en förklaring till biogasanläggningarnas hittills sparsamma etablering i Sverige jämfört med t ex i Tyskland.

- I Tyskland vill man t ex styra bort från fossila bränslen, och därför ges ett garanterat högt pris på biogasproducerad el som levereras ut på nätet, säger Mats Edström, forskare vid JTI.

I JTI:s faktahäfte redogörs för hur en gårdsbaserad biogasanläggning kan utformas, och de ekonomiska förutsättningarna för anläggningar i Sverige respektive Tyskland. I Sverige byggs i dag i genomsnitt en gårdsbaserad biogasanläggning per år, medan det i Tyskland byggs uppemot 1 500 anläggningar per år. Svenska jordbrukare som har satsat på detta, anger energi- och växtförsörjningsmöjligheter som skäl. Ofta har de en koppling till ekologisk produktion.

Antal: Ladda ner 337 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se