publicerat_40.jpg

J 103 Ytmyllning av flytgödsel till vall – sparar kväve men kräver kraftigare traktor

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Rodhe Lena
År: 2003
Om man myllar ner flytgödsel i gräsmark (vall) i stället för att placera den ovanpå marken, kan ammoniakförlusterna till den omgivande naturen bli lägre. Det visar resultat från ett projekt vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. De bästa resultaten gav en ny typ av ytmyllare som täcker över gödselsträngarna med jord. Den nya ytmyllaren har utvecklats av en forskare vid JTI.

Forskarna har under tre år testat tre gödselspridare som lägger gödseln i öppna 5 centimeter djupa skåror (s k öppen ytmyllning) vid spridning på gräsmark (vall). Endast en av spridarna klarade att mylla ner flytgödseln när vallen var torr och hård, och gav som bäst en halvering av ammoniakförlusterna jämfört med när gödseln placeras på markytan. En forskare vid JTI tog därför initiativ till att utveckla en ny bill som placerar gödseln i en täckt skåra, vilket gav endast försumbara ammoniakförluster.

– I dag finns bara en prototyp av den nya myllaren, men vi arbetar tillsammans med företaget Ranaverken AB och hoppas att den kan finnas ute på marknaden inom några år, säger forsknings- och utvecklingsledare Lena Rodhe.

Ytmyllningstekniken används ännu sparsamt i Sverige. Det vanligaste är att gödseln placeras i strängar på markytan (bred- och bandspridning), vilket kan ge stora ammoniakförluster. Under år 2001 avgick i Sverige 53 800 ton ammoniak till luften, varav jordbruket svarade för nästan 85 procent. Riksdagen har beslutat att dessa ammoniakutsläpp måste minska.

Projektet presenteras i JTI informerar nr 103: "Ytmyllning av flytgödsel till vall – sparar kväve men kräver kraftigare traktor". Denna skriftserie förmedlar kortfattat och konkret forskning och utveckling vid JTI.

OBS! Tyvärr har två bilder blivit omkastade på sidan 3 i den tryckta versionen av JTI informerar nr 103. Det gäller bilderna vid de bildtexter som börjar "Spridare 2" respektive "Spridare 3". Dessa två bilder ska byta plats.

Antal: Ladda ner 339 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se