publicerat_40.jpg

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L
År: 2013
Rapport Nr 2013-04, Svenskt Vatten Utveckling, Stockholm.

Rapporten kan läsas här:

http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2013-04.pdf

(Kopiera länkadressen och klistra in i din webbläsare)


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se