publicerat_40.jpg

Retardering av julstjärna med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfqvist, Jonas Möller
År: 2014
Dynamisk klimatstyrning, det vill säga en klimatstyrning där temperaturen och koldioxiden får styras av ljustillgången ger rätt använt ett minskat behov av kemiska retarderingsmedel. Försök i två julstjärneodlingar har visat den effekt som dynamisk styrning kan åstadkomma.

Odlarna bedömde vid sin applicering av kemiska retarderingsmedel att det för vissa sorter behövdes mindre kemiska retarderingsmedel för de dynamiskt styrda stjärnorna. Det salufärdiga stadiet visade sig vara jämförbara med de konventionellt styrda även om de dynamiska ivissa fal var en till ett par centimeter längre. Alla dynamiska plantor var av god salukvalitetoch var kraftiga och fina. Dessutom upplevdes de som friskare än de konventionella.

Flera faktorer påverkar plantornas tillväxt och reaktionerna på styrningen varierade för olika sorters julstjärnor. I de företag där försöken genomfördes fanns ingen tillsats av koldioxid vilket till viss del kan ha påverkat tillväxten eftersom det vid god tillgång på ljus och värme kan ha varit brist på det essentiella ämnet kol.

Film
En film som presentarar de båda försöken, inställningarna och resultaten har producerats och kan ses på Youtube:

www.youtube.com/watch?v=4YxsjK1ddgQ

(Kopiera länkadressen ovan och klistra in den i din webbläsare)

Ladda ner 2,65 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se