publicerat_40.jpg

Rapporter – kretslopp och avfall

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
RKA 47 Ökad acceptans för biogödsel inom jordbruket  Emelie Ljung, Ola palm, Lena Rodhe  2013
Ladda ner
(1,11 MB)
RKA 03 Våtkompostering som stabiliserings- och hygienmetod för organiskt avfall  Norin Erik   1996

RKA 05 Våtkompostering i ett lokalt, kretsloppsbaserat behandlingssystem för toalett- och köksavfall  Norin Erik  1996

RKA 38 Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun   Eveborn David, Malmén Linda, Persson Lennart, Palm Ola, Edström Mats  2007
Ladda ner
(1,06 MB)
RKA 29 Utvärdering av två metoder för luktreducering av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker  Torén Anna, Dustan Andrew, Ringmar Anders, Arinder Pernilla   2003
Ladda ner
(742 KB)
RKA 14 Utvärdering av Rondecos komposteringsförsök i pilotskala i Stora Viken, hösten 1996  Berg Per E O, Mathisen Bertit, Ryk Lennart, Torstensson Lennart, Hovsenius Gunnar   1998

RKA 46 Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010
Ladda ner
(2,03 MB)
RKA 31 Utvärdering av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik  Edström Mats, Nordberg Åke, Ringmar Anders   2005
Ladda ner
(299 KB)
RKA 27 Uppsamling, våtkompostering och användning av klosettvatten och organiskt avfall i Sunds kommun, Åland  Palm Ola, Malmén Linda   2003
Ladda ner
(2,99 MB)
RKA 26 Undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga biogas och komposteringsanläggningar i Europa  Berg Jessica  2001
Ladda ner
(1,87 MB)
RKA 19 Torr biogasprocess för lantbruksgrödor   Bernesson Sven, Hansson Kurt, Robertsson Martin, Thyselius Lennart   1999
Ladda ner
(4 MB)
RKA 15 Systems Analysis of Nutrient Recycling from Organic Waste  Dalemo Magnus, Björklund Anna, Oostra Huibert, Sonesson Ulf   1998
Ladda ner
(1,81 MB)
RKA 23 Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge  Baky Andras, Malmén Linda, Thyselius Lennart   2000
Ladda ner
(171 KB)
RKA 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll  Richert Stintzing Anna, Palm Ola  2009
Ladda ner
(177 KB)
RKA 30 Stommens biogasanläggning  Gustavsson Mathias, Ellegård Anders   2004
Ladda ner
(1,58 MB)
RKA 16 Spannmålskvalitet vid användning av avloppsslam som gödningsmedel  Malgeryd Johan, Karlsson Stig, Norin Erik   1998
Ladda ner
(1,73 MB)
RKA 13 Samrötning av vallgrödor och källsorterat hushållsavfall  Nordberg Åke, Edström Mats, Pettersson Carl-Magnus, Thyselius Lennart   1997
Ladda ner
(344 KB)
RKA 51 Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel - Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen  Henrik Olsson, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Per-Ove Persson, Linus Andersson, Stig Bobeck, Anders Assarsson, Anders Benjaminsson, Adam Jansson, Lennart Alexandersson, Karolina Thorell  2014
Ladda ner
(1,51 MB)
RKA 08 Sammanfattning av seminariet    1997

RKA 52 Reningseffektivitet hos BDT-anläggingar för små avlopp -Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod  Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats Johansson, Amelia Morey Strömberg  2015
Ladda ner
(1,56 MB)
<<< Föregående (1/3) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se