omoss4.jpg

Självkörande elfordon i ladugården ingen utopi

Ett arbetsfordon som går helt på el, är självkörande och som kan användas för en rad olika typer av uppgifter både i jordbruk och på stadens gator. Det låter lite utopiskt, men det är ett koncept som JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har tagit fram, i samarbete med bland andra traktortillverkare och svensk stålindustri.

Att mocka i kostallet är ett oglamoröst jobb som ett självkörande elfordon kan ta hand om. Designfoto: Lighthaus.

Målet med den ettåriga förstudie som har letts av Oscar Lagnelöv vid JTI, var att ta fram ett koncept till ett hybridfordon med en kombination av el- och förbränningsmotor - allt för att minska behovet av fossil energi i jordbruket och i kommunal verksamhet.

– Men vi fann att ren batteridrift räcker för en stor del av arbetsuppgifterna på till exempel en djurgård och för fältarbeten som besprutning och radhackning. I kommunal verksamhet skulle fordonet kunna användas för gräsklippning och gatsopning, säger Oscar Lagnelöv.

Förstudien har utmynnat i en designbeskrivning av ett fyrhjulsstyrt litet kompakt arbetsfordon kallat Jumbo, som kan utrustas med olika typer av redskap. Man har utifrån samråd med lantbruk och kommuner och en stor marknadsundersökning siktat på en inte alltför tung maskin som kan ersätta en traktor i området 50-100 kW. Fordonet är till 90 procent självkörande. Det ska både kunna styras av en operatör i ett kontrollrum och av en förare på plats. För att den inte ska störa eller skada människor, djur och annat i omgivningen, ska den utrustas med ett avkännande scanningsystem. Se en demonstrationsvideo om Jumbo.

– Nu hoppas jag att vi kan ta den här idén vidare, i första hand med en teknisk studie inriktad mer mot jordbruket och större maskiner. Än så länge krävs en kombination av eldrift och förbränningsmotor för större fältarbeten, men vi vill täcka hela gårdens behov av maskiner med så lite fossil energi som möjligt, säger Oscar Lagnelöv.

I planen framåt finns också en ambition att bygga en prototyp av maskinen, som inte bara ger mindre negativ klimatpåverkan, utan som också blir avsevärt billigare i drift än en dieselmaskin.

– Utsläppen från en eltraktor blir bara 7,5 % av en dieseltraktors utsläpp, och bränslekostnaderna minskar med 95 %. En eltraktor innehåller också färre rörliga delar, vilket betyder mindre reparationskostnader, säger Oscar Lagnelöv.

I inköp blir elfordonet dyrare än en dieseltraktor, men utrustad med självkörande teknik blir det - åtminstone i teorin - möjligt att köra dygnet runt. Det betyder att behovet av personal minskar.

– Den personal som frigörs skulle i stället kunna arbeta med till exempel transportledning och djurskötsel, säger Oscar Lagnelöv.

Energimyndigheten har stått för basfinansiering av studien, vid sidan av medverkande parterna Valtra, Atlas Copco, industridesignbyrån Lighthaus, SSAB, Ålö och JTI.

För mer information, kontakta:
Oscar Lagnelöv, projektledare JTI, 010-516 69 16, oscar.lagnelov@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-07-18

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se