omoss4.jpg

SJMF:s styrelse

Ordinarie ledamöter

Lovisa Forssell, ordförande, LRF
Pär-Johan Lööf, vice ordförande, Lantmännen Lantbruk
Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International AB
Per-Erik Persson, Vafab Miljö AB
Claes Willix, SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Anja Westberg, Svenska kommunalarbetareförbundet


Styrelsesuppleanter

Per Erlandsson, Lantmännen Energi
Jörgen Gustavsson, Svenska kommunalarbetareförbundet
Adam Jansson, Sveaverken AB
Sigurd Regnér, Länsförsäkringar AB
Jan-Ove Nilsson, DeLaval International AB
Sven-Johan Persson, AB Akron-maskiner
Jan Moestedt, Tekniska Verken Linköping AB


Sekreterare

Agronom Michael Insulander, LRF

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-09-29

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se